Αγίου Κωνσταντίνου 6, Ομόνοια

7ος Όροφος, Τ.Κ. 10431 Αθήνα

211 4180223

698 1373576
Σας βγάζουμε από την "καταιγίδα"

της γραφειοκρατίας...


Διεκπεραιώνουμε για εσάς όλη τη διαδικασία υποβολής σύνταξης, γρήγορα & αποτελεσματικά!Απλοποιούμε τις ενέργειες, σας γλιτώνουμε από το περιττό άγχος & τρέξιμο!


 • Άμεση διεκπεραίωση συνταξιοδοτικού φακέλου (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών, ναυτικών κλπ.)


 • Σύνταξη μελέτης


 • Καταμέτρηση ενσήμων


 • Υπολογισμός ποσού σύνταξης


 • Παροχή συμβουλών


 • Αιτήσεις συνταξιοδότησης


 • Συντάξεις αναπηρίας και ειδικών κατηγοριών


 • Νομικές ενέργειες από τους εξειδικευμένους νομικούς μας συνεργάτες


 • Αιτήσεις Προκαταβολής Εθνικής Σύνταξης
ΑναλυτικάΣυμβουλευτική Συντάξεων


 • Σύνταξη μελέτης Φακέλου

 • Παροχή Συμβουλών

 • Υπολογισμός ποσού σύνταξης

 • Υπολογισμός έτους συνταξιοδότησης

 • Αντιμετώπιση εμποδίων

 • Καταμέτρηση ενσήμων
Συνταξιοδοτικός Φάκελος


 • Άμεση διεκπεραίωση συνταξιοδοτικού φακέλου

 • Κατάρτιση μελέτης

 • Ενέργειες σε κάθε στάδιο

 • Όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων

 • Ειδικές κατηγορίες

 • Νομικές ενέργειες συνεργατών εξειδικευμένων νομικών
Διαδικασία ΚΕ.Π.Α.


 • Αίτηση

 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών

 • Κατάθεση δικαιολογητικών

 • Καθορισμός ημερομηνίας ελέγχου επιτροπής.
Αναδρομικά


 • Προϋποθέσεις

 • Δικαιούχοι

 • Υπολογισμός

 • Νομικές ενέργειες σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους νομικούς μας συνεργάτες.
Αιτήσεις Προκαταβολής Εθνικής Σύνταξης


 • Δικαιούχοι

 • Διαδικασία

 • Επίλυση Αποριών

 • Υποβολή ΑιτήσεωνiSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις
iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις
iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις

Δεν έχετε τη δυνατότητα να μας επισκεφθείτε στο χώρο μας;

Μπορούμε να σας εξυπηρετούμε μέσω Skype σε συμφωνημένο ωριαίο ραντεβού.

iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις

iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις


Αγίου Κωνσταντίνου 6, Ομόνοια

7ος Όροφος, Τ.Κ. 10431 Αθήνα


211 4180223

698 1373576