Συνταξιοδοτικά Θέματα

iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις
iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις
iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις

Δεν έχετε τη δυνατότητα να μας επισκεφθείτε στο χώρο μας;

Μπορούμε να σας εξυπηρετούμε μέσω Skype σε συμφωνημένο ωριαίο ραντεβού.

iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις


Το γραφείο μας παρακολουθώντας τις συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό κλάδο, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε ασφαλισμένους σχετικά με τις ενέργειες κατάθεσης του συνταξιοδοτικού τους φακέλου τόσο στον Ε.Φ.Κ.Α. όσο και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:


  • Διερεύνηση Δυνατότητας Συνταξιοδότησης


  • Μελέτη για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης – θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων (Ε.Φ.Κ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟ, Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Α.Ν., Ν.Α.Τ., Ο.Γ.Α. κλπ.).


  • Εκτίμηση Ποσού Σύνταξης

  • Πλήρη Διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού φακέλου - έκδοση σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου - με όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως:

  1. Καταμέτρηση των ενσήμων

  2. Αναγνώριση πλασματικών ετών

  3. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

  4. Κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών

  5. Μετάβαση και επικοινωνία με τα αρμόδια Ταμεία για τον έλεγχο της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης.