Αιτήσεις ΚΕ.Π.Α.

iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις
iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις
iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις

Δεν έχετε τη δυνατότητα να μας επισκεφθείτε στο χώρο μας;

Μπορούμε να σας εξυπηρετούμε μέσω Skype σε συμφωνημένο ωριαίο ραντεβού.

iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις


Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών που αφορούν:


  • Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία


  • Συγκέντρωση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών


  • Καθορισμό ημερομηνίας ελέγχου επιτροπής