Υπηρεσίες

iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις
iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις
iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις

Δεν έχετε τη δυνατότητα να μας επισκεφθείτε στο χώρο μας;

Μπορούμε να σας εξυπηρετούμε μέσω Skype σε συμφωνημένο ωριαίο ραντεβού.

iSynTaxi.gr | Συνταξιοδοτικές Διεκπεραιώσεις

  • Άμεση διεκπεραίωση συνταξιοδοτικού φακέλου (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών, ναυτικών κλπ.)


  • Σύνταξη μελέτης


  • Καταμέτρηση ενσήμων


  • Υπολογισμός ποσού σύνταξης


  • Παροχή συμβουλών


  • Αιτήσεις συνταξιοδότησης


  • Συντάξεις αναπηρίας και ειδικών κατηγοριών


  • Νομικές ενέργειες από τους εξειδικευμένους νομικούς μας συνεργάτες


  • Αιτήσεις Προκαταβολής Εθνικής Σύνταξης
Αναλυτικά